4YoungArchitects

Polbruk wspiera VII edycję Konkursu dla Młodych Architektów

Polbruk po raz kolejny bierze udział w programie "Builder For The Future". Jest to ogólnopolski program edukacyjny adresowany do studentów wydziałów architektury i budownictwa oraz początkujących architektów i inżynierów. Jego celem jest rozwój kompetencji młodych adeptów sztuki architektury i budownictwa oraz edukacja i pomoc w zdobywaniu wiedzy. W programie uczestniczy wielu wybitnych polskich architektów i inżynierów. We współpracę zaangażowane są wydziały architektury i budownictwa najważniejszych polskich uczelni publicznych i prywatnych.