Aktualności

Polbruk na Eksperckich Warsztatach Programowych SSW

Już po raz drugi firma Polbruk pojawiła się na Eksperckich Warsztatach Programowych organizowanych przez Wydział Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej.

Celem spotkania była wymiana wiedzy, spostrzeżeń i doświadczeń odnośnie standardów kształcenia na kierunkach: Architektura, Architektura Krajobrazu i Architektura Wnętrz przygotowujących studentów do wykonywania zawodu architekta. Wzięli w nich udział nie tylko przedstawiciele kadry akademickiej Wydziału Architektury SSW, ale i m.in. praktykujący architekci, projektanci oraz przedstawiciele biznesu.

W trakcie warsztatów z ekspertami w branży zostały omówione programy nauczania,
a powstałe w ten sposób wnioski, posłużą do ich modyfikacji w kontekście kształcenia praktycznego i zbliżenia kompetencji absolwenta do wymagań branżowych rynku zawodowego.

Warsztaty miały formę dyskusji panelowych odrębnych dla każdego z w/w kierunków. Prowadzone były przez ekspertów SSW w zakresie edukacji architektonicznej.