Aktualności

Polbruk na Walnym Zjeździe Delegatów SARP

W dniach 11-13 grudnia w Warszawie odbył się Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Architektów Polskich, w którym firma Polbruk z ogromną przyjemnością wzięła udział.

Reprezentantem firmy był Wojciech Średniawa, główny projektant marki. Walne Zgromadzenie Delegatów SARP jest jednym z najważniejszych wydarzeń w środowisku architektów i odbywa się raz na trzy lata. Podczas tegorocznego zjazdu odbyła się ostatnia kadencja 2012-2015 oraz zebranie Zarządu Głównego SARP. Dodatkowo przyznano nagrody w konkursie „Polski Cement w Architekturze” oraz Honorowa Nagroda SARP.


Stowarzyszenie Architektów Polskich dba o jakość architektury i środowiska (zbudowanego oraz naturalnego), tworzy warunki dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrony, a także zajmuje się rozwojem warsztatu architekta i ochroną zawodu.