Rewitalizacja - szansa i wyzwanie

Mamy świadomość, że za działaniami, których celem jest rewitalizacja, musi iść też modernizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów, terenów zielonych, ekspozycja stref rekreacyjnych i usługowych.

Mariusz Ferenc, Prezes Zarządu Polbruk S.A.: Obowiązujące przepisy wynikające z ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, regulują kwestie dotyczące gminnych programów rewitalizacji, ułatwiają procedury administracyjne i przyznawanie dotacji remontowych. Przy czym, rewitalizacja nie jest rozumiana tu jako modernizacja obiektu, lecz zespół działań, mających na celu pełne przywrócenie do życia konkretnego obszaru.

Kompleksowy proces zmian nie tylko przestrzennych, ale i społecznych, jest o wiele bardziej wymagający niż techniczne uratowanie zdegradowanego obszaru bądź nieruchomości. Jest to wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się przede wszystkim przedstawiciele gmin, miast oraz urbaniści. Wdrożenie kompleksowych zmian będzie wymagało od wszystkich zaangażowanych partnerskiej współpracy i skoordynowania działań, którym powinny towarzyszyć konsultacje społeczne, badanie oczekiwań i potencjału danego obszaru.

W efekcie proces przemiany może nieco się wydłużyć, ale z pewnością będzie bardziej efektywny i zadowalający dla wszystkich zainteresowanych. Ustalenia pokazują też kierunek rozwoju architektury i myśli urbanistycznej - ta powinna być realizowana w ścisłej współpracy z lokalną społecznością. Co więcej - priorytet mają inwestycje typu brownfield (w miejsce greenfield), dzięki czemu wszelkie zmarginalizowane tereny oraz obiekty w tkance miejskiej, zostaną ponownie wykorzystane i będą miały nowe funkcje. Za tym jest wielu urbanistów i deweloperów, ponieważ projekty tego typu zwykle wymagają o wiele mniejszych nakładów na rozbudowę dodatkowej infrastruktury - ulic, węzłów itd.

W skali makro będzie miało to wpływ na rozwój gospodarczy, powrót ludzi do miast i ich większe zaangażowanie w rozwój przestrzeni, w której żyją, a także samo polepszenie jakości życia. Jak to wszystko natomiast wygląda z perspektywy wiodącego producenta kostki betonowej i elementów drogowych? Jest to dla nas zachęta do jeszcze większej współpracy z samorządami i urbanistami. Okazja do współudziału w wielkim programie przemian przestrzennych i podglądania dobrych praktyk w oparciu o doświadczenia miast oraz zespołów, które z sukcesem realizowały i prowadzą programy rewitalizacyjne.

Mamy świadomość, że za działaniami, których celem jest rewitalizacja, musi iść też modernizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów, terenów zielonych, ekspozycja stref rekreacyjnych i usługowych. W zakresie wszystkich prac swoje zastosowanie mogą znaleźć produkty firmy Polbruk - elementy nawierzchniowe i integralne z nimi krawężniki, obrzeża czy murki. Co bardziej cieszy - najwięcej skorzystamy na tym my sami oraz społeczności, w których żyjemy.

Prywatnie każdy z nas jest przecież adresatem ustawy i powinien wykorzystać możliwość partycypacji w rozwoju miejsca, w którym mieszka, czy spędza czas wolny.