KONKURS CITY&REST WSPÓLNA PRZESTRZEŃ MIASTA 2021 rozstrzygnięty!

Jury konkursowe wyłoniło zwycięzców II edycji KONKURSU CITY&REST WSPÓLNA PRZESTRZEŃ MIASTA 2021. Zadanie konkursowe tej edycji polegało na opracowaniu projektu koncepcyjnego opartego na realnej przestrzeni miejskiej w Skawinie znajdującej przy ul. Sikorskiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. Patroni medialni to Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, magazyn Architektura&Biznes oraz portal www.sztuka-krajobrazu.pl. Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych projektów i koncepcji urbanistycznych. Spośród wszystkich zgłoszeń, Jury nagrodziło cztery prace i przyznało trzy wyróżnienia. Komisja konkursowa doceniła funkcjonalność rozwiązań, a także propozycje przyjaznych dla mieszkańców zielonych stref.

I miejsce w konkursie CITY&REST WSPÓLNA PRZESTRZEŃ MIASTA - Michał Gałuszka

II miejsce w konkursie CITY&REST WSPÓLNA PRZESTRZEŃ MIASTA - Adam Nieszporek

III miejsce w konkursie CITY&REST WSPÓLNA PRZESTRZEŃ MIASTA - Zofia Napiontek, Maria Godawa

Wyróżnienie - Sylwia Cyran, Alicja Hlubińska

Wyróżnienie - Olga Gumienna, Marcin Osak

Wyróżnienie - Jan Buraczyk

 

W dyskusji jury brali udział wszyscy członkowie Komisji Konkursowej w składzie: przedstawiciele Patrona Honorowego, Patronów Medialnych oraz firmy Polbruk- Organizatora konkursu, którzy jednogłośnie zadecydowali o przyznaniu pierwszego miejsca koncepcji opracowanej przez P. Michała Gałuszkę. Zwycięska praca przygotowana została zgodnie z celem głównym konkursu oraz wytycznymi Miasta i Gminy Skawina określonymi w regulaminie.

Zdaniem Patrona Honorowego konkursu – Urzędu Miasta Skawina, z którym Komisja Konkursowa się zgodziła, zwycięska praca najlepiej wpisuje się w potrzeby przedstawione przez Gminę Skawina w założeniach konkursu. Najtrafniej rozwija język projektowy dotychczas używany przy kształtowaniu ulic współdzielonych w Skawinie. W przedstawionej koncepcji wykorzystano pełną szerokość ulicy i zastosowano ciekawy zabieg aranżacyjny, czyli dwukolorową nawierzchnię „herringbone”. Równocześnie koncepcja ta realistycznie podchodzi do wygospodarowania terenów zieleni z zastosowaniem błękitno-zielonej infrastruktury. Ważny jest też fakt, że trafnie odpowiada na potrzeby mobilnościowe, czyli dostępność dla samochodów i autobusów. W szczegółach zwycięskiej pracy konkursowej została ujęta retencja i filtracja wody, a także nasadzenia drzew i innej roślinności. Jej autor przeprowadził dogłębną analizę obecnej infrastruktury oraz założeń projektowych stosowanych w mieście Skawina.  

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, które objęło konkurs patronatem mediowym  przedstawiło opinię uzupełniającą. Zadanie konkursowe zakładało stworzenie koncepcji, a nie szczegółowego  projektu techniczno-wykonawczego niemniej SAK wskazuje, iż „prezentowana koncepcja w ograniczonym zakresie uwzględniła wymagania konkursu w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury. W kontekście współczesnych wymogów adaptacji przestrzeni do zmian klimatu, zasadnym wydaje się bardziej śmiałe wprowadzenie zieleni oraz rozwiązań retencji wód opadowych. Doprecyzowania wymaga również kwestia poprawnego prowadzenia ciągów komunikacyjnych, zachowania stref bezpiecznych przed wejściami do budynków oraz kształtowania małej architektury w myśl koncepcji woonerf". Urząd Miasta Skawina, przy rewitalizacji przestrzeni miasta, zawsze prowadzi dialog z mieszkańcami, i co istotne, zostało stwierdzone, że, zwycięska praca posiada potencjał adaptacyjny pozwalający na wykorzystanie koncepcji do dalszych prac projektowych przy zaangażowaniu mieszkańców.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim bardzo dziękujemy za udział w konkursie i nadesłane zgłoszenia.

Patron honorowy

Patroni medialni

Biblioteki CAD

Specjalnie dla architektów przygotowaliśmy bogatą bibliotekę profesjonalnie przygotowanych plików CAD. Szeroka gama gotowych wzorów ułożenia kostki, prezentacja kolorystyki oraz samych produktów, znacząco ułatwia zaprojektowanie określonych przestrzeni, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla deweloperów, czy planistów urbanistycznych.

Wybierz produkt

Kostki
Exa - Specyfikacja produktu
PDF 1,09 MB
Polbruk Exa
DWG 609,95 kB
Polbruk Exa
SKP 89,02 kB
7Z 1,56 MB

Materiały do pobrania

Katalog produktów Polbruk. Innowacje, inspiracje, jakość Cennik/Katalog Produktów
PDF 8,68 MB
pobierz
Regulamin konkursu City&Rest Regulamin konkursu
PDF 444,33 kB
pobierz
Podkład mapowy Podkład mapowy
DWG 428,8 kB
pobierz

Zobacz również